transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

. Relationship between harm avoidance and serotonergic neurotransmission in alcohol-dependent subjects.

Författare och institution:
Ulf Berggren (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Claudia Fahlke (Psykologiska institutionen); Kristina Berglund (Psykologiska institutionen); M. Eriksson (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Jan Balldin (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publicerad i:
Alcohol Clin Exp Res 28:5.4, 2004. XII International Society of Biomedical Research on Alcoholism, Heidelberg, Germany.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
114027
Posten skapad:
2010-02-23 13:48
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007