transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Feeding of carnivorous zooplankton in West Greenland

Författare och institution:
Kajsa Tönnesson (Institutionen för marin ekologi); Torkel Gissel Nielsen (-)
Publicerad i:
Imber Imbizo, Miami, Florida, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
113982
Posten skapad:
2010-02-23 12:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007