transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Differences in plankton community structure along a climate gradient from offshore waters to the Greenland Ice Sheet

Författare och institution:
Kristine Engel Arendt (-); Torkel Gissel Nielsen (-); S. Rysgaard (-); Kajsa Tönnesson (Institutionen för marin ekologi)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
113948
Posten skapad:
2010-02-23 11:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007