transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multiple effect thresholds in periphyton communities after long-term exposure to the antifouling agent Sea-Nine 211 (DCOIT) in marine microcosms.

Författare och institution:
Åsa Arrhenius (Botaniska institutionen); Hans Blanck (Botaniska institutionen); Frederick Grönvall (Botaniska institutionen); Mats Kuylenstierna (Institutionen för marin ekologi); Henrik Kylin (-)
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
113888
Posten skapad:
2010-02-23 10:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007