transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Energy supply and security policy – In the need of transnational institutions?

Författare och institution:
Urban Strandberg (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Energy Policy, 38 ( 3 ) s. 1227-1229
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
113856
Posten skapad:
2010-02-23 09:58
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007