transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ice fishing - the hole story!

Författare och institution:
Fredrik Palm (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi); Emil Hjertberg (-)
Publicerad i:
Pike and Predators, ( 124 ) s. 29-32
ISSN:
1365-4667
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Limnisk ekologi
Nyckelord:
Ice, fishing, pike
Postens nummer:
113853
Posten skapad:
2010-02-23 09:55
Posten ändrad:
2010-02-23 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007