transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Les Adverbes prédicatifs français en -ment. Usage et emploi au XXe siècle

Författare och institution:
Iah Hansén (Institutionen för språk och litteraturer)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Romanica Gothoburgensia / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0080-3863; nr XIX
ISBN:
91-7346-098-2
Antal sidor:
230
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1982
Språk:
franska
Opponent:
professor Gérald Antoine, Paris
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
satsadverb, fransk syntax
Postens nummer:
113829
Posten skapad:
2010-02-23 08:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007