transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Texter emellan 3. Examensarbeten vid översättarutbildningen 1999-2001

Redaktör(er):
Monica Haglund-Dragic (Institutionen för tyska och nederländska); Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket); Lars Lindvall (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska); Aina Lundqvist (Institutionen för svenska språket); Sven-Göran Malmgren (Institutionen för svenska språket); Mall Stålhammar (Engelska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Översättningsstudier vid Göteborgs universitet, ISSN 1404-1065; nr 3
Antal sidor:
366
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Franska språket
Postens nummer:
113822
Posten skapad:
2010-02-23 07:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007