transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chalmersutbildning kan ge högre lärarstatus

Författare och institution:
Samuel Bengmark (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Sven Engström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi, Chalmers); Torbjörn Lundh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers)
Publicerad i:
Göteborgs Posten, Debatt, nätupplagan,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Läraryrket behöver en uppvärdering och stora pensionsavgångar samt svårigheter att konkurrera om studenter till lärarutbildningen kräver åtgärder och nytänkande. Chalmers vill därför starta ämneslärarutbildning i data, fysik, kemi, matematik och teknik så att studenten kan få både en lärarexamen och en ingenjörsexamen, skriver bland andra Samuel Bengmark, programansvarig för Chalmers lärarutbildning.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
113817
Posten skapad:
2010-02-23 02:01
Posten ändrad:
2016-08-15 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007