transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marin biodiversitet: Utbredning, koloniseringspotential och effekter av den introducerade brunalgen Sargassum muticum.

Författare och institution:
Jan Karlsson (Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium & Botaniska institutionen, marin botanik); Lars-Ove Loo (Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium); D. Valentinsson (-)
Publicerad i:
Statens Naturvårdsverk, Lägesrapport,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
113787
Posten skapad:
2010-02-22 20:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007