transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Production, Dynamics and Demography of an Amphiura Filiformis Population

Författare och institution:
Mattias Sköld (Göteborgs universitets marina forskningscentrum); Lars-Ove Loo (Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium); Rutger Rosenberg (Göteborgs universitets marina forskningscentrum)
Publicerad i:
Mar Ecol-Progr Ser, 103 ( 1-2 ) s. 81-90
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Secondary production and population dynamics of the brittle star Amphiura filiformis (O. F. Muller) were studied between June 1990 and November 1991 at 40 m depth in the Skagerrak, west Sweden. Mean abundance of individuals > 1. mm in disc diameter was stable around 280 ind. m(-2) After a spawning maximum in June and July, settling post-larvae (ca 7000 ind. m(-2)) occurred in autumn 1991. Disc growth and gonad production accounted for ca 68.9 % (1.8 g AFDW m(-2) yr(-1)) of the total annual production in the population. About 13.3 % (0.34 g AFDW m(-2) yr(-1)) of the total production was allocated to regeneration of arms, probably a result of cropping by predators. Mean regenerated biomass in percent of total biomass for adult A. filiformis was between 12 and 30 % (mean 22 %). Annual production/biomass ratio was 0.46 yr(-1). The input of energy to arm regeneration indicates the importance of A. filiformis as an important food source.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
Echinodermata, Amphiura Filiformis, Secondary Production, Growth, Regeneration, Skagerrak, GALWAY BAY, WEST-COAST, SKAGERRAK-KATTEGAT, ORGANIC ENRICHMENT, OPHIUROIDEA, ECHINODERMATA, ECOLOGY, IRELAND, GROWTH, BOTTOM
Postens nummer:
113783
Posten skapad:
2010-02-22 20:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007