transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A mathematical framework defining the relation between CA and IA – an application to realistic agricultural exposure scenarios

Författare och institution:
Marion Junghans (-); Martin Scholze (-); Thomas Backhaus (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
SETAC - Europe (Society for Environmental Toxicology and Chemistry), Annual Conference, 2007, Porto, Portugal,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi ->
Miljötoxikologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Biokemi ->
Toxikologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Toxikologi
Nyckelord:
ecotoxicology, ekotoxikologi, chemical mixtures, risk assessment, chemical risk assessment
Postens nummer:
113758
Posten skapad:
2010-02-22 19:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007