transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of pulsed exposure of dissimilarly acting toxicants on function and structure of periphyton communities

Författare och institution:
Per Johansson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Camilla Hallberg (-); Hans Blanck (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Thomas Backhaus (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
SETAC - Europe (Society for Environmental Toxicology and Chemistry), Annual Conference, 2007, Porto, Portugal,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Biokemi ->
Toxikologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
ecotoxicology, ekotoxikologi, chemical mixtures, risk assessment, chemical risk assessment
Postens nummer:
113757
Posten skapad:
2010-02-22 19:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007