transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ecotoxicity of a mixture of 5 pharmaceuticals and PCPs to marine microalgal communities

Författare och institution:
Thomas Backhaus (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Tobias Porsbring (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Åsa Arrhenius (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Sara Brosché (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Per Johansson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Hans Blanck (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
16. Annual Meeting, SETAC-Europe, Den Haag, 2006 (oral presentation),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi ->
Miljötoxikologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Biokemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Biokemi ->
Toxikologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Toxikologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Limnisk ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Toxikologi
Nyckelord:
ecotoxicology, ekotoxikologi, chemical mixtures, risk assessment, chemical risk assessment
Postens nummer:
113753
Posten skapad:
2010-02-22 19:08
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007