transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Developmental pedagogy - and children's understanding of the world around them. In K. Härnqvist & A. Burgen (Eds.),

Författare och institution:
Ingrid Pramling (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Growing up with Science: Developing early understanding of science, s. 80-94
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Jessica Kingsley
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Young children, Early education, science, learning
Postens nummer:
113730
Posten skapad:
2010-02-22 18:04
Posten ändrad:
2010-03-10 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007