transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Mediational Approach to Early Intervention: Upgrading quality of education in Swedish toddler groups. In P. Klein (Ed.)

Författare och institution:
Ingrid Pramling (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Early Intervention: A mediational approach, on the cross cultural application of the MISC program,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Garland
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Toddler, daycare, preschool, education, young children, learning
Postens nummer:
113726
Posten skapad:
2010-02-22 17:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007