transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluation of Institutional Mechanisms in Place to Support Gender Equality.

Författare och institution:
Andrea Spehar (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen)
Antal sidor:
25
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
113707
Posten skapad:
2010-02-22 16:29
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007