transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reperfusionsbehandling med trombolys och PCI. I

Författare och institution:
Lars Grip (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
Akut kranskärlssjukdom, s. 80-90
ISBN:
91-47-05279-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber AB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
113702
Posten skapad:
2010-02-22 16:17
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007