transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Management in the Internationalization Process of the Firm: A Note on the Uppsala Model

Författare och institution:
Jan-Erik Vahlne (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring); F. Lemos (Företagsekonomiska institutionen); J Johanson (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of World Business,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
113591
Posten skapad:
2010-02-22 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007