transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trade Unions, Gender and Work Life reconciliation in UK and Swedish Retail Organisations

Författare och institution:
David Etherington (-); Suzan Lewis (-); Linda Lane (Institutionen för socialt arbete); Margareta Bäck-Wiklund (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
International Community, Work & Family Conference, April 16-18 2009, Utrecht,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
Postens nummer:
113575
Posten skapad:
2010-02-22 13:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007