transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A History of the Swedish Welfare State - from Poor Laws to Daddy Quotas

Författare och institution:
Linda Lane (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Investigadora do CIES ISCTE, February 29, 2008, Lisbon,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
Postens nummer:
113556
Posten skapad:
2010-02-22 12:55
Posten ändrad:
2010-02-22 13:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007