transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trying to Make a Living - Domestic Servants in Sweden 1920-1940

Författare och institution:
Linda Lane (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
European Social Science History Conference, February 26 -March 1 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Postens nummer:
113546
Posten skapad:
2010-02-22 12:45
Posten ändrad:
2011-01-19 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007