transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Participatory analysis of accidents and incidents as a tool for increased activity in safety work among fishermen

Författare och institution:
Mats Eklöf (Institutionen för samhällsmedicin); Marianne Törner (-)
Publicerad i:
Work and Stress, 19 ( 4 ) s. 360-369
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Nyckelord:
Fishermen, accidents, safety, workplace interventions, participation, group work, perceived
Postens nummer:
113525
Posten skapad:
2010-02-22 12:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007