transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The time dependence of heavy metal toxicity in Lemna minor

Författare och institution:
W. Drost (-); M. Matzke (-); Thomas Backhaus (Botaniska institutionen, fysiologisk botanik); L H Grimme (-)
Publicerad i:
14th annual meeting SETAC - Europe (Society for Environmental Toxicology and Chemistry), 18 - 22 April 2004, Prague, Czech Republic,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Botanik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Limnisk ekologi
Postens nummer:
113524
Posten skapad:
2010-02-22 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007