transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recycling of macronutrients from sea to land using mussel cultivation.

Författare och institution:
L Edebo (-); J Haamer (-); O Lindahl (-); Lars-Ove Loo (Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium & Institutionen för marin ekologi); L Piriz (-)
Publicerad i:
Int. J. Environment and Pollution, 13 ( 1-6 ) s. 190-207
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
diarrheic shellfish toxins, eutrophication, mussels, sea-gardening
Postens nummer:
113521
Posten skapad:
2010-02-22 11:45
Posten ändrad:
2010-02-22 11:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007