transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Physical activity and exercise in rheumatic disease

Författare och institution:
Christina Opava H (-); Kaisa Mannerkorpi (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Targeted treatment of the rheumatic diseases. Eds: MH Weisman, ME Weinblatt, J Louie, RF van Wollenhoven , s. Chapter 30
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Saunders Elsevier
Förlagsort:
Philadelphia
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
113498
Posten skapad:
2010-02-22 11:02
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007