transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluations of the impact of non-estrogenic aquatic pollutants on the effects of individual estrogenic chemicals, including an assessment of the influence of non-estrogenic chemicals on the predictability of mixture effects, Public Report of the EU Project ACE

Författare och institution:
Tobias Frische (-); Thomas Backhaus (Botaniska institutionen, fysiologisk botanik)
Antal sidor:
59
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
EU Commission, DG Research
Förlagsort:
Brussels
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi ->
Miljötoxikologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Biokemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Biokemi ->
Toxikologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Limnisk ekologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Toxikologi
Postens nummer:
113453
Posten skapad:
2010-02-21 18:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007