transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

. Innovative Risikobewertungsverfahren als Instrumente nachhaltiger Chemikalienpolitik

Innovative risk assessment approaches as instruments for a sustainable chemicals policy

Författare och institution:
Michael Faust (-); Thomas Backhaus (Botaniska institutionen, fysiologisk botanik)
Publicerad i:
Chemikalienregulierung und Innovationen zum nachhaltigen Wirtschaften,
ISBN:
3-7908-1597-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Toxikologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
113436
Posten skapad:
2010-02-21 17:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007