transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CO2 in ice covered seas,

Författare och institution:
Agneta Fransson (Institutionen för geovetenskaper); Melissa Chierici (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Oden Southern Ocean seminar series onboard IB Oden December 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Analytisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Nyckelord:
oceanic CO2 sink, polar seas, carbon cycle
Postens nummer:
113414
Posten skapad:
2010-02-21 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007