transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Remote sensing and ship based observations to study biogeochemical processes in the Southern Polar Ocean.

Författare och institution:
Melissa Chierici (Institutionen för kemi); My Mattsdotter (Institutionen för kemi); Agneta Fransson (Institutionen för geovetenskaper); Are Olsen (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Poster presented at the Swedish society for Marine Research, 7-9th November, Tjärnö, Sweden.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Analytisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Rymd- och flygteknik
Nyckelord:
carbon dioxide, algorithms, polar sea
Postens nummer:
113406
Posten skapad:
2010-02-21 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007