transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stor potential för lövträd även i brukad skog

Författare och institution:
Frank Götmark (Zoologiska institutionen, ekologisk zoologi)
Publicerad i:
Skogs-Eko, ( 2 ) s. 11
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
113384
Posten skapad:
2010-02-20 21:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007