transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Små, små ord av kärlek" och "-rr-". Några ord om en spalt och en signatur

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket); Emma Sköldberg (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Landqvist, H. et al. (red.), Texten framför allt. Festskrift till Aina Lundqvist på 65-årsdagen den 11 september 2003, s. 103-114
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
113365
Posten skapad:
2010-02-20 17:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007