transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Populariseringens problem - om studentstrategier vid en skrivuppgift

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Från dataskärm till forskarpärm. Språkliga studier tillägnade Birgitta Ernby i juni 1999, s. 135-142
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
113362
Posten skapad:
2010-02-20 17:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007