transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bilvalet har betydelse

Författare och institution:
Qarin Franker (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Språk och lärande Language and Learning. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008 Papers from the ASLA Symposium in Stockholm, 7-8 November, 2008, 22/2009 s. 20
ISSN:
1100-5629
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Artikeln ger exempel på bildmaterial som används inom framförallt språk- och litteracitetsutbildning av vuxna invandrare. Detta material analyseras, diskuteras och jämförs med aktuell forskning utifrån bl.a didaktiska, etnokognitiva och kritiskt diskursanalytiska perspektiv.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
Nyckelord:
bildtolkning, språkundervisning, sfi, alfabetisering, etnokognitiv
Postens nummer:
113360
Posten skapad:
2010-02-20 13:35
Posten ändrad:
2010-02-22 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007