transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marjane - en iranska i Europa. språk och identitetsskapande i den grafiska romanen Persepolis.

Författare och institution:
Qarin Franker (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Språk och gräns/er - Om språk och identitetsskapande i några skönlitterära verk. Redaktör: Marie Carlson. Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA), 11 s. 32
ISSN:
1403-1353
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Genom att använda ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i förståelsen av huvudpersonens olika identiteter visas hur plats, situation och relationer har betydelse när en person försöker "relevantgöra" sin identitet i olika sammanhang. Kapitlet innehåller ett flertal illustrationer från den grafiska romanen Persepolis 1-4.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
Nyckelord:
identitet, identitetsskapande, positionering, grafisk roman, iransk,serieberättande
Ytterligare information:
Ingår i rapportserien: Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA) 11. Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet.
Postens nummer:
113352
Posten skapad:
2010-02-20 12:52
Posten ändrad:
2010-02-22 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007