transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arv och lån. Juridiska termer, ord och fraser i svenskan 1800-2000

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Ohlsson, S. Ö. & V. Voodla (utg.), Studier i svensk språkhistoria 7. Svenska språkets historia i Östersjöområdet. (Nordistica Tartuensia 7.), s. 227-239
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
113339
Posten skapad:
2010-02-20 09:44
Posten ändrad:
2010-02-20 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007