transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Textlingvistisk analys av författningstexter - en pilotstudie

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Wilske, D. (red.), Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XVII. (Publikationer av forskargruppen för översättningsteori och fackspråk vid Vasa universitet 22.), s. 146-156
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
113328
Posten skapad:
2010-02-20 09:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007