transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svenskt författningsspråk i Sverige och Finland

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Laurén, C. & M. Nordman (red.), Fackspråk i olika kontexter. Forskning i Norden. (Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja rapportteja 13.), s. 108-122
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
113326
Posten skapad:
2010-02-20 09:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007