transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Missing Factor: Social Democracy and Immigration Policy Variation

Författare och institution:
Jonas Hinnfors (Statsvetenskapliga institutionen); Andrea Spehar (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
uppsats framlagd för Statsvetenskapliga förbundet, Örebro, oktober 2009, s. 1-18
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
Social Democracy, Refugee Policy Variation, Sweden, Nordic Countries
Postens nummer:
113306
Posten skapad:
2010-02-19 17:21
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007