transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intercultural communication: Research and Practice

Författare och institution:
Nataliya Berbyuk Lindström (Kollegium SSKKII (-2009))
Publicerad i:
Sommarskola på Högskolan på Gotland: Communicating Entrepreneurship in the Baltic Region,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
113298
Posten skapad:
2010-02-19 16:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007