transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Facköversättarutbildningen i Göteborg under läsåret 2004/2005 - och inför framtiden

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket); Maja Lindfors Viklund (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Rapport från Konferens om översättarutbildningar i Sverige, Uppsala 12-13 maj 2005, s. 18-26
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Franska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Italienska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Spanska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Slaviska språk ->
Ryska språket
Postens nummer:
113271
Posten skapad:
2010-02-19 15:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007