transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regenerating echinoderms: a promise to understand stem cell potential.

Författare och institution:
M. D. Candia Carnevali (-); Michael C. Thorndyke (Institutionen för marin ekologi); V. Matranga (-)
Publicerad i:
Stem Cells in Marine Organisms / Rinkevich, Baruch; Matranga, Valeria, s. 165-186
ISBN:
978-90-481-2766-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Utvecklingsbiologi
Postens nummer:
113263
Posten skapad:
2010-02-19 15:31
Posten ändrad:
2010-12-10 14:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007