transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ordboken som språklig mötesplats

Författare och institution:
Anna Helga Hannesdottir (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Språkhistoria och flerspråkighet. Acta Academiae regiae Gustafi Adolphi, LXXXVII s. 103-114
ISSN:
0065-0897
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
Nyckelord:
språkhistoria, lexikografihistoria
Postens nummer:
113231
Posten skapad:
2010-02-19 14:08
Posten ändrad:
2010-02-19 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007