transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bergman kernels and equilibrium measures for ample line bundles

Författare och institution:
Robert Berman (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
www.arxiv.org, artikel 0704.1640,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
113203
Posten skapad:
2010-02-19 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007