transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Overweight, obesity...and BMI. The INTERHEART study shows that the BMI should probably be abolished--the waist-hip ratio is better]

Författare och institution:
Annika Rosengren (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Lakartidningen, 103 ( 9 ) s. 628
ISSN:
0023-7205 (Print) 0023-7205 (Linking)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
*Body Mass Index, Humans, Myocardial Infarction/etiology/prevention & control, *Obesity/complications/prevention & control, Overweight, *Waist-Hip Ratio
Postens nummer:
113202
Posten skapad:
2010-02-19 13:17
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007