transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[An article in Lancet set a SBU report rocking. When SBU authors question their own conclusions: Who is to be trusted?]

Författare och institution:
Annika Rosengren (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
Lakartidningen, 102 ( 9 ) s. 617-8
ISSN:
0023-7205 (Print) 0023-7205 (Linking)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
Adrenergic beta-Antagonists/*therapeutic use, Antihypertensive Agents/*therapeutic use, Atenolol/*therapeutic use, *Evidence-Based Medicine, Humans, Hypertension/drug therapy, Meta-Analysis as Topic
Postens nummer:
113201
Posten skapad:
2010-02-19 13:15
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007