transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Management of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation: the Task Force on the Management of ST-Segment Elevation Acute Myocardial Infarction of the European Society of Cardiology

Författare och institution:
F. Van de Werf (-); J. Bax (-); A. Betriu (-); C. Blomstrom-Lundqvist (-); F. Crea (-); V. Falk (-); G. Filippatos (-); K. Fox (-); K. Huber (-); A. Kastrati (-); Annika Rosengren (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); P. G. Steg (-); M. Tubaro (-); F. Verheugt (-); F. Weidinger (-); M. Weis (-); A. Vahanian (-); J. Camm (-); R. De Caterina (-); V. Dean (-); K. Dickstein (-); C. Funck-Brentano (-); I. Hellemans (-); S. D. Kristensen (-); K. McGregor (-); U. Sechtem (-); S. Silber (-); M. Tendera (-); P. Widimsky (-); J. L. Zamorano (-); F. V. Aguirre (-); N. Al-Attar (-); E. Alegria (-); F. Andreotti (-); W. Benzer (-); O. Breithardt (-); N. Danchin (-); C. Di Mario (-); D. Dudek (-); D. Gulba (-); S. Halvorsen (-); P. Kaufmann (-); R. Kornowski (-); G. Y. Lip (-); F. Rutten (-)
Publicerad i:
Eur Heart J, 29 ( 23 ) s. 2909-45
ISSN:
1522-9645 (Electronic) 0195-668X (Linking)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
Advisory Committees/organization & administration, Angioplasty, Transluminal, Percutaneous Coronary/adverse effects/*methods, Arrhythmias, Cardiac/*therapy, Cardiology, Cardiovascular Agents/therapeutic use, Clinical Trials as Topic, Emergency Medical Services/organization & administration, Hospitalization/statistics & numerical data, Humans, Myocardial Infarction/diagnosis/*therapy, Risk Assessment, Risk Reduction Behavior, Thrombolytic Therapy/adverse effects/*methods
Postens nummer:
113196
Posten skapad:
2010-02-19 13:05
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007