transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Springa flåsande och andra progressiva participkonstruktioner i svenskan.

Författare och institution:
Kristian Blensenius (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Språk och stil, 19 s. 172–201
ISSN:
1101-1165
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
The article focuses on progressive participial constructions, viz. structures with the form verb + verbal present participle. To date, such constructions have received little attention in grammatical descriptions of Swedish. On the basis of empirical data, the study provides a characterization of progressive participial constructions within the framework of Construction Grammar. The constructions are split up into three categories: directive participial constructions, e.g. komma gående ‘come walking’, locative participial constructions, e.g. bli sittande ‘be(come) sitting’, and additive participial constructions, e.g. springa gråtande ‘run crying’. The findings suggest that the three types of progressive participial constructions comprise a network of rather systematic markers of progressive aspect in Swedish. In line with the constructional perspective, analysis of the data suggests that the encoding of progressive meaning is a constructional rather than a lexical property.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
progressive aspect, Construction Grammar, verbs, participles, Swedish. [På svenska: progressiv aspekt, Konstruktionsgrammatik, verb, particip, svenska]
Postens nummer:
113182
Posten skapad:
2010-02-19 11:57
Posten ändrad:
2014-01-29 20:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007