transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Toxicity and bioaccumulation of medetomidine in marine fauna

Författare och institution:
Annelie Hilvarsson (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
The 14th International Congress on Marine Corrosion and Fouling (2008.07.27-2008.07.31) Kobe, Japan,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
113153
Posten skapad:
2010-02-19 11:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007