transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Scenarios of greenhouse gas emissions from milk production in EU15 - Analysis of greenhouse gas mitigation options based on modelling of carbon and nitrogen flows in dairy cattle system.

Författare och institution:
Åsa Kasimir Klemedtsson (Institutionen för geovetenskaper); Stefan Wirsenius (Institutionen för fysisk resursteori, Chalmers)
Publicerad i:
Greenhouse gas emissions from agriculture, mitigation options and strategies. Leipzig Germany Febr. 10-12, s. 297-298
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik ->
Övrig annan teknik
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Husdjursvetenskap ->
Animalieproduktion
Postens nummer:
113113
Posten skapad:
2010-02-19 09:20
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007